World Children’s Day 2022

Let’s always keep children safe! Everyone has right to go school and have quality education! Everyone deserves food, water and home! Take good care of children and their rights! Have nice day of children!

Pidetään lapset aina turvassa! Kaikilla on oikeus käydä koulua ja saada laadukasta koulutusta! Kaikki ansaitsee ruokaa, vettä ja kodin! Pidetään hyvää huolta lapsista ja heidän oikeuksista! Hyvää lasten päivää!

Kategoriat Yleinen

Vastaa

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close