Pehmeät ja Vihreät Arvot / Soft and Green Values

Liiketoiminta, Suorituskyky, Arvot, Valmennus

Pehmeät ja Vihreät arvot ovat ainakin seuraavia asioita. Soft and Green values are at least these next things.

Rauha ja Aseettomuus – Peace and Unarmedness

Rakkaus ja Välittäminen – Love and Care

Kunnioitus – Respect

Perhe ja Ystävät – Family and Friends

Suvaitsevaisuus – Tolerance

Ystävällisyys ja Kohteliaisuus – Friendliness and Politeness

Vapaus – Freedom

Kauneus – Beauty

Tasa-arvo – Equality

Taide, Kulttuuri ja Tiede – Art, Culture and Science

Historia – History

Koulutus, Kehittäminen, Parantaminen ja Oppiminen – Education, Development, Betterment and Learning

Ihmisten ja Eläinten Oikeudet – Human and Animal Rights

Arvokkuus – Dignity

Terveys – Health

Väkivallattomuus – Non-Violence

Toivo ja Usko – Hope and Believe

Oikeudenmukaisuus – Justice

Vähemmistöt – Minorities

Ehdoton ei rasismille ja syrjinnälle – Absolute no to racism and discrimination

Turvallisuus ja Suoja – Safety and Shelter

Solidaarisuus – Solidarity

Ainutlaatuisuus – Uniqueness

Yhteisöllisyys – Communality

Inhimillisyys – Humanity

Tutkimus ja Luovuus – Research and Creativity

Ympäristön- ja Luonnonsuojelu – Conservation of Environment and Nature

Monimuotoisuus – Diversity

Monikulttuurisuus – Multiculturalism

Kestävyys ja Reiluus – Sustainability and Fairness

Kierrätys – Recycle

Avuliaisuus ja tukena oleminen – Helpfulness and Supportiveness

Kärsivällisyys – Patience

Ilo ja Tyytyväisyys – Joy and Well-being

Keskustelu, Kuuntelu ja Ymmärrys – Conversation, Listening and Understanding

Diplomatia ja Avoimuus – Diplomacy and Transparenciness

Demokratia – Democracy

Maailman parantaminen – Making the World better

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close