International Day for Tolerance

Today are international day for tolerance. So everyone tolerate and accept all the people from all over the world just the way they are with all simularities and differences we might or might not have. Be humane and let the humanity be alive! So no racism and no discrimination or bullying or violence! Diversity and multiculturalism! Peace, love, respect and equality!

Tänään on kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä. Joten kaikki hyväksytään ja suvaitataan kaikki ihmiset sellaisina kuin oikeasti ovat ympäri maailman, kaikkine yhteneväisyyksinemme ja eroavaisuuksinemme. Ole inhimillinen ja inhimillisyyden elää vapaasti! Joten ei rasismia, syrjintää, kiusaamista tai väkivaltaa! Monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta! Rauhaa, rakkautta, kunnioitusta ja tasa-arvoa!

Soft and Green values will make the world better! Pehmeät ja Vihreät arvot tekevät maailmasta paremman! 🙂👍❤️🧡💛💚💙💜🖤☮️

Kategoriat Yleinen

Vastaa

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close