Suomen Luonnon Päivä – Finland’s National Nature Day 2022

On this week’s saturday we have here in Finland National Nature Day! So it is perfect time to celebrate the nature! And also perfect time to remind everybody of importance of nature conservation and just protect it and rewilding it! Let’s make the world green, clean, well-being, sustainable and safe! Have a nice and natural day and whole week! Let’s stop climate change and nature loss! Let’s save the planet! Peace, love, justice, safety, respect with protection of environment!

Tämän viikon lauantaina on Suomen Luonnon Päivä! Joten nyt on täydellinen aika juhlistaa luontoa! On myös täydellinen aika muistuttaa luonnonsuojelun tärkeys sekä vain suojella ja villiinnyttää sitä! Tehdään maailmasta vihreä, puhdas, hyvinvoiva, kestävä ja turvallinen! Hyvää ja luonnollista päivää sekä koko viikkoa! Pysäytetään ilmastonmuutos sekä luontokato! Pelastetaan planeetta! Rauhaa, rakkautta, oikeudenmukaisuutta, turvaa, kunnioitusta, yhdessä luonnonsuojelun kanssa!

🇫🇮☮️🌲🌳🐇🐿️🌞💚💙🦔🐻🦆🦉🦋🐝🐞💙💚🌞🐗🐌🌳🌲☮️🇫🇮

Kategoriat Yleinen

Vastaa

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close