United Nations Day 2021

Today is international united nations day. United nations does a lot of important work for the world, people, peace, rights, sustainability and environment. So let the UN have very long and very succesful future ahead. UN is one and only organisation between all independent nations in the world. Let the co-operation between nations carry on with UN forever and always getting better and better! Have a great united nations day!

Tänään on kansainvälinen yhdistyneiden kansakuntien päivä. Yhdistyneet kansakunnat tekee paljon tärkeää työtä niin maailman, ihmisten, rauhan, oikeuksien, kestävyyden kuin ympäristön puolesta. Joten olkoon YK:lla edessään erittäin pitkä ja erittäin menestyksekäs tulevaisuus. YK on yksi ja ainoa kaikkien itsenäisten valtioiden välinen organisaatio maailmassa. Jatkukoon valtioiden yhteistyö YK:n kautta ikuisesti ja aina parempana ja parempana! Hyvää yhdistyneiden kansakuntien päivää!

🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳

🌐🌍🌎🌏🗺️🌍🌎🌏🗺️🌍🌎🌏🗺️🌍🌎🌏🗺️🌍🌎🌏🗺️🌍🌎🌏🗺️🌐

Kategoriat Yleinen

Vastaa

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close